Podnik patří k nejstarším výrobcům obráběcích strojů v Čechách a možná i v celé Evropě. První soustruh na ruční pohon byl zde již vyroben v roce 1840. Výrobní sortiment se přes zemědělské nářadí a stroje, kovářská zařízení a stroje pro sklenářský průmysl před první světovou válkou orientoval na dřevo obráběcí a kovoobráběcí stroje.

Od roku 1950 prochází podnik různými organizačními seskupeními, od samostatného podniku TOS Holoubkov, přes začlenění do podniku Kovosvit Sezimovo Ústí v roce 1958, samostatnou dceřinou společnost se 100 % majetkovou účastí Kovosvitu v roce 1994 a od roku 1997, kdy byla společnost v rámci megalomanských kapitálových akvizic ZPS Zlín koupena, se stala přímo dceřinnou společnosti ZPS, a.s. Ke konci roku 2000 se stala společnost součástí skupiny WEILER GmbH se sídlem v Německu. A náleží tak k renomovaným výrobcům obráběcích strojů Evropy.