Den otevřených dveří 2018

WEILER Holoubkov při příležitosti oslav koncernu WEILER (80. výročí založení koncernu) navázal na tradiční firemní prohlídky podniku – den otevřených dveří.
V sobotu 26. 5. si přišlo původní strojírenský podnik Rokycanska prohlédnout na 400 rodinných příslušníků zaměstnanců a jejich přátel.
Za krásného počasí si všichni prohlédli výrobní provozy, pro děti byl připraven zábavný soutěžní program, nechyběla ani jízda na koni a dospělí měli příležitost si v příjemném prostředí vzájemně popovídat. Nechybělo kvalitní občerstvení a hudební doprovod.
Všichni přítomní odcházeli s pocitem, že WEILER Holoubkov, dříve KOVOSVIT, náleží к podnikům, které jsou zárukou kvalitního a perspektivního zaměstnání a dává svým zaměstnancům pevné zázemí.