VOM 50

Tento stroj vyhovuje plně požadavkům na rychlou přípravu, pracovní rozsahy, výkon a přesnost při vrtacích pracích na rozměrných a těžkých tělesech, konstrukcích strojů a zařízení, zejména při jejich montážích.

 

VO 75, VO 100

Stroje jsou určeny k vrtání, vyvrtávání, zahlubování, vyztužování a řezání závitů do velkých a členitých strojních dílců.

 

VOP 100, VOP 104

Vrtačky pojízdné otočné jsou určeny pro vrtání, vystružování, zahlubování, řezání závitů a vyvrtávání  jednostranným nožem do středních a dlouhých dílců.