Podnik patří k nejstarším výrobcům obráběcích strojů v Čechách a možná i v celé Evropě. Podle pověsti byly založeny zbirožské železárny v Holoubkově a ve Strašicích již v 8. a 9. století. První zpráva o železárnách v Holoubkově je v urbáři statků rožmberských v roce 1379. První soustruh na ruční pohon byl zde již vyroben v roce 1840.

Výrobní sortiment se přes zemědělské nářadí a stroje, kovářská zařízení a stroje pro sklenářský průmysl před první světovou válkou orientoval na dřevo obráběcí a kovoobráběcí stroje. Tyto stroje byly několika patenty zdokonaleny tak, že v tehdejší době neměly v celé Evropě konkurenci. Strojní park byl zmodernizován a zastaralé stroje nahrazeny novými. Pro pohon strojírny sloužil parní stroj – nejprve přes transmisi, pak stejnosměrný a nakonec střídavý generátor.

Za okupace byly postaveny dvě montážní haly těžké mechaniky a součesně se stavěla i vlečka do závodu. Po válce se v závodě vyráběly vrtací jednotky, které byly velkým přínosem pro poválečný průmysl, hlavně díky zvýšení produktivity práce v automobilových závodech.

Od roku 1950 prochází podnik různými organizačními seskupeními, od samostatného podniku TOS Holoubkov, přes začlenění do podniku Kovosvit Sezimovo Ústí v roce 1958, samostatnou dceřinou společnost se 100 % majetkovou účastí Kovosvitu v roce 1994 a od roku 1997, kdy byla společnost v rámci megalomanských kapitálových akvizic ZPS Zlín koupena, se stala přímo dceřinnou společnosti ZPS, a.s.

V těchto obdobích se ve výrobním programu závodu objevily těžké hoblovky HD 20, HD 25, otočné vrtačky VO 63, 80, 84, 100, 104, otočné vrtačky pojezdové VOP 80, 84, 100, 104, otočná vrtačka montážní VOM 50, souřadnicové vrtačky číslicově řízené VXR 50 CNC, VR 5 NC, pojízdné vrtačky číslicově řízené VSP 50 CNC, VSPQ 63 CNC, soustružnické poloautomaty kopírovací SP 12 D a rovinné brusky svislé BPV 30/1, 30/1.5, 80A/2 a 80A/3.

Ke konci roku 2000 se stala společnost součástí skupiny WEILER GmbH se sídlem v Německu a náleží tak k renomovaným výrobcům obráběcích strojů Evropy.